(+45) 26 25 55 38 [email protected]

Visitation og indslusning

Et af Unikas vinduer

For at sikre et tilstrækkeligt match af målgruppen tilstræbes en så grundig visitation som muligt.

Unika modtager alle relevante papirer fra anbringende myndighed. Dette kan være:

  • § 50 undersøgelse.
  • En livsbeskrivelse omkring den unge samt beskrivelse af den unges opvækst, familie og andet.
  • Psykologiske, psykiatriske eller lignende udredninger.
  • Udtalelser fra skolen.
  • Status, behandlings eller lignende rapporter fra tidligere anbringelsessteder.

Efter gennemlæsning af materialet giver Unika en tilbagemelding til anbringende myndighed om vi mener, den unge passer hos os. Og har med denne tilkendegivelse accepteret, at modtage den unge / beboeren.

Herefter afholdes møder med den unge, dennes forældre, anbringende myndighed, eventuel kurator m.fl., hvor de nærmere omstændigheder omkring tilbuddet fastlægges. Efter dette møde tager den unge / beboeren samt anbringende myndighed stilling til den endelige anbringelse.

Før en egentlig indflytning kan komme på tale, arrangeres besøgsdag med rundvisning og mulighed for at møde de andre unge og voksne. Den unge har her, med sit familiære bagland eller anden relevant part mulighed for at forholde sig til om Unika er det rigtige valg.

Unika laver et trygt og intensivt indslusningsforløb, der på kortest mulig tid skaber et grundlag for samarbejde mellem Unika og den unge / beboeren og hvor der samtidig arbejdes på relations dannelse.