(+45) 26 25 55 38 [email protected]

Udslusning og Efterværn

Lederen af Fonden Unika

Unika sikre at der i efterværnet / udslusningen stadig sker en “effektiv og målrettet indsats, der hurtigst muligt med virker til at den unge kan leve et selvstændigt liv i sit eget miljø.

Efterværn er et tilbud til unge imellem 18 og 22 år, med det formål at hjælpe den unge i overgangen fra opholdstedet, -og ind i en selvstændig tilværelse. Heriblandt støtter vi den unges uddannelse, beskæftigelse samt evt. anskaffelse af en selvstændig bolig mm.

Efterværn og botilbud for unge på Sjælland- hvordan gør vi?

Når en ung fra opholdstedet nærmer sig det 18 år, vil vi sammen med den unge, samt anbringende myndighed, vurdere om den unge enten skal overgå til et botilbud for unge, eller om der efterspørges andre, og evt. bedre, muligheder for den unge.

I forbindelse med efterværn for unge på Sjælland, tilrettelægges forløbet i samråd med relevante instanser -her under UU-vejlederen, med henblik på STU, og/eller evt. anmodes om bevilling af ekstra skolegang etc.  

Revidering af handleplanen finder sted på statusmøde i samråd med sagsbehandler. Der kan herefter træffes aftaler vedrørende evt. praktikforløb samt jobsøgningsforløb med jobcenterets konsulter. 

Efterværn for unge Sjælland- overgang fra opholdsted til botilbud

Hvis den unge overflyttes fra opholdsstedet til botilbuddet i Unika, – vil det være i sin egen bolig, eller på et andet botilbud for unge på Sjælland. Der vil derfor blive lavet en individuel plan for perioden frem til udflytningen, hvor indsatsen ift. netop de kompetencer og særlige forhold, der skal bruges på det nye sted. 

Udslusning fra botilbuddet- sådan gør vi

 Når den unge skønnes at være parat til at komme videre fra vores botilbud på Sjælland, afklares det, om den unge kan flytte til et mere permanent bosted, -eller måske flytte i egen lejlighed med støtte. Dette sker i tæt samarbejde med beboeren og den anbringende myndighed og evt. forældrene -hvis den unge giver tilladelse til dette.

Kontakt os her for mere information om efterværn for unge på Sjælland.

Fonden Unika – et trygt botilbud for unge på Sjælland