(+45) 26 25 55 38 [email protected]

Fonden Unika

Botilbud & efterværn for unge

Udslusning og efterværn

 

Udslusning og efterværn

Når en ung fra opholdsstedet nærmer sig det 18 år, vil vi sammen med den unge og anbringende myndighed, vurdere, om den unge skal overgå til et botilbud for unge eller om der er andre og bedre muligheder for den unge, der skal rettes ind mod – og der laves en tidsplan for dette.

I forbindelse med efterværn for unge tilrettelæges det videre forløb i samråd med relevante instanser her under UU-vejlederen med henblik på STU og/eller evt. anmodes om bevilling af ekstra skolegang etc. og revidering af handleplanen finder sted på statusmøde i samråd med sagsbehandler.

Der træffes aftaler vedr. praktikforløb med jobcenterets konsulter i forbindelse med jobsøgning.

Hvis den unge overflyttes fra opholdsstedet til botilbuddet i Unika,  – det være sig i egen bolig eller på et andet botilbud, vil der blive lavet en individuel plan for perioden frem til udflytningen, hvor indsatsen i f. t. netop de kompetencer, der skal bruges på det nye sted, intensiveres.

Udslusning fra botilbuddet:
Når den unge er ved at være parat til at komme videre fra botilbuddet, afklares det, om den unge kan flytte til et mere permanent bosted, eller måske flytte i egen lejlighed med støtte. Dette sker i tæt samarbejde med beboeren og den anbringende myndighed – og evt. forældrene, hvis den unge giver tilladelse til dette.

Scroll Up