(+45) 26 25 55 38 [email protected]

Medarbejderkompetencer

Lederen af Fonden Unika

For at sikre kvaliteten i det pædagogiske arbejde benytter vi altid veluddannet engageret personale og sikre personalegruppen altid rummer gode rolle modeller så som…

  • Ungdommeligt sind der kan matche de unge på musik, tøj, stil, osv., og herigennem være i stand til at komme tæt på de unge på en anden måde, end de øvrige medarbejdere.
  • God livserfaring der, ved på den ene side at være uformel og nedbryde al form for “institutionalisering” samtid med at være fastholdene i kravsituationer.
  • Funktionerne i huset er fælles – det vil sige, at personalet, som udgangspunkt deles om de daglige praktiske og pædagogiske opgaver. Dog er visse ting / opgaver delte i ansvarsområder – bl.a. en ansvarlige for indkøb; en for medicinhåndtering; en for
    hestestald; m.m..

Alle medarbejdere får tilbud deltagelse i kurser som led i kompetenceudvikling.