(+45) 26 25 55 38 [email protected]

Målsætning

blade på et træ
  •  at fremme den unges sociale og adfærdsmæssige formåen.
  • at optimere den enkelte unges chancer for at kunne leve et selvstændigt og aktivt voksen liv.
  • at fremme socialiseringsprocessen ved at støtte den enkelte i at kunne forholde sig til andres forcer og svagheder.
  •  at skabe blivende forandringer på den mest effektive måde set ud fra perspektivet, at de unge hurtigst muligt skal lære at leve et godt og selvstændigt liv i deres eget miljø.