(+45) 26 25 55 38 [email protected]

Trine – en god historie

Lederen af Fonden Unika

Trine er en ung pige på 21 år og bor på Unika. Hun har ADHD, personlighedsforstyrrelser og kognitive vanskeligheder.
Tidligere, har Trine gået på flere skoler, fungeret dårligt både fagligt og socialt, og derfor var hun meget ensom og ville ikke gå i skole. Hun kunne ikke bo derhjemme og flyttede derfor ind på Unika.
På Unika lærte Trine, at gøre rent, vaske tøj, lave mad og være social med husets andre piger. Hun lærte om sociale normer, kodning og almene færdigheder, i det sociale og offentlige rum. Trine er i gang med 3. år, af hendes STU uddannelse, hvor hun ved siden af, har haft praktik i Rema 1000, to gange om ugen. Her lærer hun om ansvar og erhverver arbejdsmarkedsrettet kompetencer.
Nu bor Trine i en udslusningslejlighed, sammen med en anden Unika pige, hvor hun er blevet helt klar til, at stå på egne ben. Her har der været fokus på selvstændige morgenrytmer, økonomi, indkøb og tilrettelæggelse af ugen. Nu kommer hun selv op og af sted i skole og praktik, hver dag.
Alt dette pga. hårdt arbejde, et ønske om forandring og voksne, som tror på én og gerne vil gøre en forskel, for den enkelte pige.

At alle rummer noget unikt, er Unikas værdisætning og derfor, er det vores fineste opgave, at finde det frem hos den enkelte pige og forstærke det. Unikas fokus på unge, med nedsatte kognitive funktioner, og generelt, er individuelt tilrettelagt, så det tilgodeser den enkeltes behov og neuropsykologiske anbefalinger, men samtidig er helhedsorienteret.
Kognitive vanskeligheder og forstyrrelser er noget som skal genoptrænes, i det omfang, at det kan lade sig gøre. At lære kompensationsstrategier og nye måder at gøre tingene på, kan være det man arbejder på, i de tilfælde hvor de kognitive funktioner ikke lader sig genoptræne til tidligere niveauer/ alderssvarende niveauer. Vi arbejder særligt med de eksekutive funktioner, som er det der gør, at man kan planlægge, hæmme irrelevante impulser og skifte sindsstemning. Dette gør vi igennem kognitive terapeutiske metoder, som er en samtaleform, der hjælper den unge med at perspektivere og reflektere over en given situation/konflikt.

Konkret i Trines situation, bliver der udarbejdet skemaer, så den unge får overblik og struktureret hverdagen. Alle Unikas piger, har en tavle på værelset, hvor ugens gøremål, lektier, aktiviteter etc. skrives ind. Nogle har f.eks. brug for piktogrammer og indlagte pauser. Derudover, er der jævnlig fokus på pigens handleplan og delmål, som den unge er en stor del af. Dette evalueres både af brugeren og af et pædagogisk team, og bruges fremadrettet til udvikling og dokumentation. Dertil er det en vigtig del, af udslusningsperioden, at der er fokus på forebyggelse og eventuel mestringstrategier for, at kunne opretholde det gode og selvstændige voksenliv.