(+45) 26 25 55 38 [email protected]

Botræning

Beboer der lærer at lave mad

“Unika” botræner bl.a. ved at opøve den unges færdigheder og kendskab til…

  • madlavning
  • sociale færdigheder
  • sund mad
  • økonomi
  • alm. husholdning
  • personlig hygiejne m.m.

Madlavning
Måltiderne tilberedes af de unge med hjælp og støtte fra en pædagog – efter turnus skema. En beboer laver mad, og en anden ung / beboer hjælper til med borddækning.
Menuen er forudbestemt og beskrevet i ugemadplanen, – alle kan komme med forslag til madplanen. Den enkelte er selv med til at lave indkøbsliste og handle ind, og bliver trænet i brug af kogebog, håndtering af og kendskab til råvare og betjening af div. køkkenredskaber.

Sundhed generelt
Vi arbejder meget praksisrelateret med sundhed og forebyggelse – og altid med udgangspunkt i den enkelte unge / beboer, og dennes kompetencer og udfordringer.
På Unika sørger vi for, at der bliver serveres sund og varieret kost. Hvis der er unge med vægtproblemer, vil vi i samarbejde med den unge lave aftaler om kosten og det, der spises i fritiden, sådan at den unge får støtte til at tabe sig og spise mere hensigtsmæssigt.

Rengøring
Rengøring af fælles områderne er ligeledes inddelt i et turnus skema, som på retfærdig vis er fordelt imellem beboerne: køkken, toilet og bad, gang og stue. To af ugens dage er forudbestemt til at være rengøringsdage, henholdsvis på eget værelse og rengøring på fælles områderne. Der ydes vejledning i brugen at div. rengøringsmidler, instruktion i hvordan og alm. oplysning om nødvendigheden af et sundt og rent indeklima.

Økonomi
De unges tøj og lommepenge forvaltes med støtte og vejledning. Det anbefales at der spares op på særskilt konto til ferie og der sættes ugentligt et mindre beløb ind på hævekort til ”snold”.
Det resterende beløb henstår som buffer til tøj og andet.

Personlig hygiejne
Den enkelte modtager pædagogisk støttes og vejledes i personlig hygiejne og andre hygiejniske forhold – og motiveres til selv at udføre handlingen, samt støttes i at planlægge og fastholde mål for at udvikle de kognitive funktioner.

Husmøder
Husmøder afholdes lejlighedsvis og typisk en gang om måneden. Alle har taleret og skal respektere at alle bliver hørt. Der føres referat i husets møde bog over hvad der bliver drøftet og hvilke aftaler, der indgås. Alle har i princippet medbestemmelse og indflydelse. Flertals-afgørelser kan finde sted.
Typiske punkter på dagsordenen kan være udredning af tvister; særlige ønsker til madplan; information af forskellig art; aftale om tidspunkt for næste møde; o.s.v..

En typisk hverdag
Hverdagen på såvel opholdsstedet som i botilbuddet former sig med fælles spisning, huslige gøremål og socialt samvær.

Vagthavende pædagog vækker ca. kl. 06:00. Efter tur gøres der klar til dagen.

Fælles morgenmaden indtages ca. 06:30. Kalenderen tjekkes for, om der er noget særligt på programmet den pågældende dag. Huslige pligter så som støvsugning og opvask klares efter turnus ordning. Hvem der har morgentjansen fremgår af arbejdskema.

Skolesøgende m.fl. går til bussen ca. 06:50. I den mørke tid af året bæres refleksvest.
De ”hjemmegående” beboere deltager i det praktiske arbejde på Bygården. Midt på dagen spises frokost i Bohuset og de forskellige kommer retur med bussen.

Herefter mødes man og drøfter dagens videre forløb. De der har en fritidsaktivitet, tager af sted til dette.

Resten af dagen disponeres efter eget valg, særlige ting kan være på programmet så som, fældes tur til fitness center eller andet.

Aftensmaden indtages i fællesskab ca. kl. 18:00. Her snakkes bl.a. dagens gøren og laden igennem. Herefter tager mad tjans holdet over og rydder af bordet og vasker op.

Aftenen tilbringes valgfrit. Te eller andet nydes ofte i fællesskab, over et slag kort eller i forbindelse med fjernsyns kik. Ofte er der aktivitet i hestestalden med strigling af hestene o.a.

Bo-træning  til “egen bolig”

Som et led i at kunne klare sig selv på egne ben når  den unge er parat tilbydes  indflytning i opholdsstedets lille lejlighed. Her vil den unge modtage støtte i selv at kunne disponere eget kostbudget og stå for egen madlavning, styre økonomi samt forberedelse til det digitaliserede samfund med PC træning f.eks. kontakten til boger service, netbank m.m..